Tlačiarne

Xerox B230

Xerox B230

Ideálna pre pracovné tímy 1 až 5 uživateľov 

Čiernobielo : až 34 strán A4/min
Doporučené zaťaženie : až 2 500 strán mesačne
Xerox B310

Xerox B310

Ideálna pre pracovné tímy 1 až 5 uživateľov 

Čiernobielo : až 40 strán A4/min
Doporučené zaťaženie : až 6 000 strán mesačne
VersaLink B410

VersaLink B410

Ideálna pre pracovné tímy 2 až 10 uživateľov 

Čiernobielo : až 47 strán A4/min
Doporučené zaťaženie : až 20 000 strán mesačne
VersaLink B620

VersaLink B620

Ideálna pre pracovné tímy 12 až 20 uživateľov 

Čiernobielo : až 61 strán A4/min
Doporučené zaťaženie : až 30 000 strán mesačne
Xerox C230

Xerox C230

Ideálna pre pracovné tímy 1 až 5 užívateľov 
 
Farebne : až 22 strán A4/min
Čiernobielo : až 22 strán A4/min 
Doporučené zaťaženie : až 1 500 strán mesačne

Xerox C310

Xerox C310

Ideálna pre pracovné tímy 2 až 7 užívateľov 

Farebne : až 33 strán A4/min
Čiernobielo : až  33 strán A4/min
Doporučené zaťaženie : až 6 000 strán mesačne

VersaLink C410

VersaLink C410

Ideálna pre pracovné tímy 2 až 10 užívateľov 
 
Farebne : až 40 strán A4/min
Čiernobielo : až 40 strán A4/min 
Doporučené zaťaženie : až 10 000 strán mesačne
VersaLink C500

VersaLink C500

Ideálna pre pracovné tímy 5 až 15 užívateľov 

Farebne : až 43 strán A4/min
Čiernobielo : až 43 strán A4/min
Doporučené zaťaženie : až 10 000 strán mesačne
VersaLink C600

VersaLink C600

Ideálna pre pracovné tímy 10 až 20 užívateľov 

Farebne : až 53 strán A4/min
Čiernobielo : až 53 strán A4/min
Doporučené zaťaženie : až 17 000 strán mesačne