Profil

Spoľahlivý partner

Spoločnosť A.S.E.P., spol. s r.o. je od roku 1999 Autorizovaným Partnerom významnej svetovej značky Xerox. Spoľahlivosť a profesionalitu našej spoločnosti potvrdzuje spokojnosť našich zákazníkov a dôkazom je dlhoročné a osvedčené partnerstvo so spoločnosťou Xerox.

Poslanie

Hlavným poslaním spoločnosti A.S.E.P. je poskytnúť naším zákazníkom komplexné služby a konkrétne technické a softvérové riešenia súvisiace s tvorbou a spracovaním dokumentov za pomoci najnovších technológií líderskej značky Xerox.

Autorizovaný Partner

A.S.E.P., ako autorizovaný partner značky Xerox je systémovo previazaný v štruktúre tejto spoločnosti. Disponujeme širokým portfóliom zariadení a služieb, ktoré sú schopné pokryť akékoľvek požiadavky zákazníka malej, či akokoľvek rozsiahlej spoločnosti, inštitúcie z rôznych odvetví. Služby, riešenia, ktoré ponúkame, napomáhajú jednotlivcom i veľkým spoločnostiam k rozšíreniu možnosti podnikania a vyššej produktivite a efektivite práce.

Všetko je podporené kvalitným servisným zabezpečením, nakoľko ku všetkým dodávaným zariadeniam poskytujeme komplexný servis a údržbu. Naši zákazníci môžu taktiež získať výhodu Zmluvy o plnom servisnom zabezpečení (FSMA - Full Service Maintenaince Agreement), ktorá je pre nich zárukou poskytnutí kvalitných služieb na prvotriednej úrovni profesionálne vyškolenými a skúsenými servisnými technikmi. Naša spoločnosť je v priamom prepojení s unifikovaným servisným systémom spoločnosti Xerox.

Komplexné služby

Zariadenia značky Xerox nielen dodávame, a efektívne a spoľahlivo servisujeme, ale ak potrebujete len tlač alebo spracovanie dokumentov, v našom digitálnom centre ponúkame kompletné tlačové služby, skenovanie, grafické spracovanie, ako aj skartovanie dokumentov. Tlačíme čb aj plnofarebne a to od malej vizitky až po veľké formáty.

Poradenstvo | Riešenia

A.S.E.P. ako reprezentat technológií a produktov značky Xerox, považuje za svojho potencionálneho zákazníka každého, kto pracuje s dokumentami a informáciami a je pripravený poskytnúť im potrebné riešenie.

Zdarma vykonáme analýzu prostredia pre menšie spoločnosti, kde vieme navrhnúť najefektívnejšie riešenia s multifunkčnými zariadeniami vysokej úrovne značky Xerox, ktoré svojou efektívnou prevádzkou zaručene prinesú úsporu finančných prostriedkov.

Nie vždy treba kupovať drahé tlačové zariadenie, niekedy to môže byť prenájom zariadenia alebo len forma dodávateľskej služby tlače a to on-line. Budete prekvapený variabilitou a flexibilitou Xerox riešení.

Etický kódex spoločnosti

Etický kódex, vychádza zo základných hodnôt spoločnosti A.S.E.P., spol. s r. o., je nástrojom, ktorý zvyšuje štandard správania zamestnancov, podporuje rozvoj etiky a firemnej kultúry, napomáha k zlepšeniu medziľudských vzťahov na pracovisku a prispieva tiež k zlepšeniu dobrého mena spoločnosti A.S.E.P., spol. s r. o.

Etický kódex (PDF)

Zásady spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaviazala spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásady spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti (PDF)