Kontakt

Sídlo

Lamačská cesta 111
841 03 Bratislava

IČO: 35714271
DIČ: 2020220477
IČ DPH: SK2020220477

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2300 6096

Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I.,
Vložka číslo: Oddiel: Sro, vložka č.: 14342/B

Obchodné oddelenie

Radlinského 27
811 07 Bratislava
1. poschodie, vchod z parkoviska oproti recepcii hotela
Tel: +421 903 719 639
obchod@asep.sk 

Servis

Radlinského 27
811 07 Bratislava
1. poschodie, vchod z parkoviska oproti recepcii hotela
Tel: 02/ 6353 7976
Fax: 02/ 6353 7978
servis@asep.sk 

Centrum digitálnej tlače – predajňa

Radlinského 27
811 07 Bratislava
Tel: 02/ 5244 4229
Tel: 0910 959 584 
tlac@asep.sk