Centrum digitálnej tlače

Radlinského 27
811 07 Bratislava
Tel: 02/ 5244 4229
tlac@asep.sk 

asep.tlac@gmail.com ( doporučujeme ak máte účet na gmail.com )