Servisná podpora

Autorizovaný Xerox Servis

Všetky ponúkané produkty sú podporené kvalitným servisným zabezpečením, nakoľko ku všetkým dodávaným zariadeniam poskytujeme komplexný servis a údržbu.

Naši zákazníci môžu taktiež získať výhodu Zmluvy o plnom servisnom zabezpečení (FSMA - Full Service Maintenaince Agreement), ktorá je pre nich zárukou poskytnutí kvalitných služieb na prvotriednej úrovni profesionálne vyškolenými a skúsenými servisnými technikmi.

Príjem do servisu

Radlinského 27, 811 07 Bratislava
1. poschodie, vchod z parkoviska oproti recepcii hotela

Pondelok - Piatok:
8:00 - 15:00 – v prípade osobného doručenia, prosíme vopred telefonicky kontaktovať servis 

Ak sa jedná o záručnú opravu, zariadenie musí obsahovať toner a doklad o kúpe. Doklady o kúpe na autorizáciu opravu môžte poslať vopred na servis@asep.sk

Servisný kontakt

tel: 02/ 6353 7976
e-mail: servis@asep.sk