OptimiDoc

OptimiDoc je serverová aplikácia, ktorá spracováva všetku tlač, kopírovanie a skenovanie vo firemnom prostredí. Pomocou OptimiDoc rozšírite možnosti multifunkčných zariadení o funkcie a nástroje,  ktoré Vám uľahčia každodennú prácu a pomôžu optimalizovať firemné procesy ...
OptimiDoc
OptimiDoc
OptimiDoc
OptimiDoc
OptimiDoc
OptimiDoc

Parametre

OptimiDoc vďaka nástrojom pre tlač a skenovanie dokumentov zjednoduší a urýchli prácu Vašim zamestnancom. Pomocou zabezpečeného prístupu k zariadeniu ochráni Vaše firemné dáta pred odcudzením alebo zneužitím. V neposlednej rade vám umožní sledovať celkové náklady na tieto operácie s možnosťou rozpočítania nákladov až na konkrétneho užívateľa alebo zariadenie. 

Úspory

  • Kompletný prehľad nielen o tlačových nákladoch s rozdelením na jednotlivé lokality, zariadenie, oddelenie či užívateľa.
  • Automatické spracovanie dokumentov pomocou skenovacích procesov s podporou čiarových kódov či zónového OCR.
  • Nastavenie obmedzenia použitia farby pri tlači a kopírovaní na  zabezpečenie minimalizácie nákladov.

Produktivita

  • Tlač na ktoromkoľvek zariadení s možnosťou nastavenia dokončovacích funkcií ako zošívanie alebo obojstrannú tlač priamo na zariadení.
  • Skenovanie dokumentov jedným kliknutím do Wordu alebo prehľadávateľného PDF priamo na zariadení.
  • Tlač dokumentov z mobilných zariadení s podporou formátu MS Office a PDF.

Zabezpečenie

  • Zabezpečenie zariadenia a dokumentov do doby prihlásenia na konkrétnom zariadení pomocou karty, PINu alebo mena a hesla.
  • Možnosť kontroly tlačených dokumentov administrátorom s  údajmi o danej úlohe ako počet strán alebo náhľad dokumentu.
  • Nastavenie prístupových práv k tlači, skenovaniu, kopírovaniu pre jednotlivé oddelenia alebo osoby.

späť