Sídlo

Lamačská cesta 111
841 03 Bratislava

IČO: 35714271
DIČ: 2020220477
IČ DPH: SK2020220477

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2300 6096

Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I.,
Vložka číslo: Oddiel: Sro, vložka č.: 14342/B